Yaratıcı İç Sesini Bulmak Eğitimi

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Yaratıcı İç Sesini Bulmak Eğitimi

İçerik

• Yaratıcılık Ne Değildir?
   – Önyargıları Kırmak
   – Tanımları Yeniden Oluşturmak
• Yaratıcılığın Unsurları
   – Merak
   – Sezgi
   – Açık Bir Zihin
   – Hayal Kurmak
   – Soru Sormak
   – Derin Dinlemek
   – Önyargılardan Arınmak
   – Gözlem
   – Mizah
• Kendi Yaratıcı Galaksini Oluştur: Hangi Alanlarda Daha Yaratıcısın? Yıldızın Nerelerde Parlasın?
• Yaratıcılık ve Bilinçli Farkındalık
   – Neyi Nasıl Düşündüğünün Farkında Mısın?
   – Zihni Otomatik Vitesten Çıkarmak
   – Beş Duyuyu Kullanarak Yaratıcılık
   – Nefes ve Odaklanmayla Zihni Hazırlamak
   – Yaratıcı İmgeleme
• Perspektif Değişimi
   – Problem Çözmede Farklı Açılardan Bakmak
   – Bilinen Unsurları Farklı Şekillerde Bağlayarak Yeni Bir Fikre Ulaşmak
   – Sağ Beyni Aktive Ederek Yaratıcı Çözümlere Ulaşmak
• İlham Kutusu
   – Yaratıcılığı Besleyen Ateşleyicileri Biriktirmek
   – Sözel, Görsel ve İşitsel İlham Kaynaklarından Yararlanmak
   – Yaşamın İçindeki Hikayeleri Yakalamak ve Kullanmak
• Yaratıcı İşbirliği
   – Birlikte Yaratmanın Dinamikleri
   – İlham Almak ve Vermek: Başkalarındaki Yaratıcılığın Tetikçisi Değil, Tetikleyicisi Olmak.
• Özgün Sesini Bulmak
   – Bulunduğun Ortama ve Yaptığın İşe Kimliğini Taşımak
   – Yaşamı “Ben Gibi” Yaşamak

Uygulama Yöntemi

Yaratıcılık konusunda yapılan bilimsel araştırmaların işaret ettiği gibi her insanın pozitif gelişim, değişim ve yenilikçilik için kendi yaratıcı sesini bulabileceğinin ve onu cesaretle ifade edebileceğinin sözel, görsel, işitsel, yazınsal çalışmalar, grupla ve bireysel olarak yapılan uygulamalar, imgeleme çalışmaları ve nefes alıştırmalarıyla deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz