Kahramanın Değişim Yolculuğu (Çalışanlar için Değişim Yönetimi) Eğitimi

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Kahramanın Değişim Yolculuğu (Çalışanlar için Değişim Yönetimi) Eğitimi

İçerik

• Değişim Döneminde Farkındalık
   – Değişimin Doğası
      – Kaçınılmaz Bir Döngü Olarak Değişim
      – Değişim Bizde Hangi Duyguları Tetikler?
      – Değişime Neden Direnç Gösteririz?
      – Konfor Alanımızı Tanımak ve O Alandan Çıkmak
      – Değişimin İçindeki Fırsatı Görebilmek
   – Güç Kaynaklarımız
      – Zihniyet Değişimi
      – Belirsizlik Karşısında Kaygımızı Yönetmek
      – Aktif Bir Eylem Olarak Kabul
      – Duygusal Dayanıklılık ve Esneklik
      – Akışa Bırakmak mı Akışı Yönlendirmek mi?
      – Ego Sistemimiz
   – Adım Adım Değişim
      – Değişimin Gerekliliği ve Nedenleri Hakkında Farkındalık Kazanmak
      – Değişim için Kişisel Motivasyon Sağlamak
      – Etkili Bir Değişim Süreci İçin Gerekli Bilgiye ve Araçlara Ulaşmak
      – Bilgiyi Deneyime Çevirmek
      – Eski Alışkanlıklara Dönmemek için Kalıcılığı Sağlayan Araçlar Edinmek

• Kahramanın Yolculuğu: Bir Değişim Hikayesi
   – Yolculuk Öncesi İçsel Destek Sistemi
      – Niyetin Gücü
      – İçimizdeki Sabotajcılar
      – Beynimizin Çalışma Prensipleri
      – Korku ve Cesaret
      – Güçlü Yönlerimiz
   – Kahramanın Yolculuğu
      – Kahramanlık Hikayeleri ve Mitler Sembolik Olarak Neyi Anlatır?
      – Bir Değişim Hikayesi Olarak Kahramanın Yolculuğu
      – Dışarıda Yaşadığımız Maceralarla İçsel Varlığımızı Zenginleştirmek
      – Kahramanın Yolculuğu Aşamaları
         o Alışılagelmiş Dünya
         o Maceraya Çağrı
         o Çağrının Reddedilmesi
         o Akıl Hocasıyla Karşılaşmak
         o Eşiği Geçmek
         o İçsel Mağaraya Giriş
         o Sınavlar Yolu
         o Baştan Çıkarıcıyla Karşılaşmak
         o Büyük Ödül
         o Dönüş Yolu
         o İki Dünyanın Ustası Olmak
   – Kendi Kahramanlık Hikayeni Kendin Yaz.

Uygulama Yöntemi

Günümüz dünyasının en temel gerçeği olan “değişim” olgusunu kendi amaç, hedef ve beklentilerimize cevap verecek şekilde kullanabilmek,  bireylerin değişimiyle kurumların değişimi arasında paralellikler kurabilmek,  içimizdeki gücü keşfedip değişimi fırsata çevirebilmek için gerekli farkındalığın yaratılması amaçlanmaktadır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz