Uzaktan Eğitim / E-Learning

Uzaktan Eğitim / E-Learning

Uzaktan eğitim; öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan, internet  aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetleridir.

ADS Danışmanlık, uzaktan eğitim (e-learning) konusundaki çözüm ortağı Enocta’ nın içerik sağlayıcısı ve tasarım ortağıdır. Ayrıca;

 • Kurumlarda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması,
 • Verimli şekilde uygulanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin desteklenmesi amacı ile “Uzaktan Eğitim uygulama danışmanlığı,
 • Kuruma özel uzaktan eğitim içerik tasarımı,
 • “Bütünleşik eğitim çözümleri” (b-learning) ve “mobil öğrenme” (m-learning) alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Bütünleşik Eğitim Çözümleri

ADS Consulting Group, yetişkin eğitiminde kullanılan e-eğitimsınıf eğitimi ve simülasyon progranlarının güçlü yönlerini, müşterileri için verimi arttıracak şekilde bir araya getirerek, ihtiyaçlara cevap verecek en uygun çözümlerin oluşturulmasını sağlamaktadır.

e-eğitim ile başlayan öğrenme sürecinin, yüzyüze iletişim ve uygulamalar ile desteklenmesi, öğrenmeyi ve bilgilerin iş hayatına transferini sağlayan en etkin yöntemler olarak başarı ile sürdürülmektedir.

Bütünleşik Eğitim Çözümleri:

 • Sınıf eğitimi öncesi teorik bilgilerin e-learning üzerinden alınması ile sınıf eğitimi süresinin kısaltılması ve sınıf ortamında sadece uygulama yapılmasına imkan yaratılması,
 • Simülasyonlarla birlikte uygulandığında teorik bilgilerin pratiğe aktarılabilmesi,
 • Konferanslar öncesinde alınarak konu ile ilgili belli bir birikimle öğrenme hızının artırılması,
 • Alınan sınıf eğitimi, konferanslardan sonra eğitimin devamlılığının sağlaması ve unutmanın ortadan kaldırılması,
 • Devamlılığı olan gelişim faaliyeti yaratılması gibi çok yönlü amaçlarla kullanılabilir.

E-Learning Uygulama Danışmanlığı

E-Learning uygulamasını başlatmak / geliştirmek isteyen kurumlara en uygun çözümlerin geliştirilmesi, LMS (Learning Management System) kuruluşu ve kurum ihtiyaçlarına bağlı kullanım modellerinin oluşturulması, LMS alt yapısı ile diğer İnsan Kaynakları programları arasında bilgi transferinin sağlanması, rapor ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili danışmanlık hizmetleri başarı ile hayata geçirilmektedir.

ADS Consulting Group danışman kadrolarının bu konuda bir çok kurumda gerçekleştirdikleri projelerle ilgili uygulama tecrübesi, e-eğitime geçiş sürecindeki kurumlara hız ve kalıcı çözümler sunma konusunda önemli destekler sağlamaktadır.

E-Learning İçerik Tasarımı

enocta_logo_21.12.2015_116a0c0ADS Consulting Group, e-eğitim çözüm ortağı enocta Kişisel Gelişim Katalog Eğitimleri ile ilgili içerik tasarım faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.

Böylece e-eğitim yöntemi ile başlayan eğitim sürecinin, eğitimi tasarlayan eğitmenler yönetimindeki sınıf eğitimi ve/veya simülasyon programlarıile sürdürülmesi ve desteklenmesi sağlanabilmektedir.

ADS eğitmenleri tarafından enocta kataloğu için hazırlanmış olan e-learning kişisel gelişim eğitimlerinden bazıları:

 • Beden Dili
 • Cesur Sorularla Koçluk
 • İnsan Sarrafı
 • Karar Alma
 • Keyif Veren Sunum
 • Kot Pantolonlu Yönetici
 • Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri
 • Strateji
 • Takım Çalışması
 • Telefonda İletişim
 • Temel Koçluk Becerileri
 • Temel Yönetim Beceriler
 • Toplantı Yönetimi
 • “Yağ Satarım, Bal Satarım” Temel Satış Becerileri
 • Zor Kişilerle Başa Çıkma
E-Eğitmen Hizmeti

ADS Consulting Group ve enocta işbirliği ile Türkiye’ de ilk kez uygulanan bir sistem olan “e-eğitmen” hizmeti, e-eğitim yönteminde;

 • kullanım oranlarının arttırılması,
 • interaktivitenin sağlanması,
 • eğitmen – katılımcı arasında bilgi akışının oluşturulması,
 • e-eğitim sistemini kullanan katılımcılara koçluk yapılması

gibi temel metodolijere çözüm getirilmesi amacını taşımaktadır. Bu hizmet kapsamında; kullanıcılar belli sayıda gruplara ayrılarak eğitmenlerimizin sorumluluğuna verilmekte ve;

 • vaka çalışmaları,
 • tartışma grupları,
 • koçluk mesajları,
 • sanal sınıf ortamları

gibi araçlarla desteklenmektedir.

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz