Yaşamda Kaygıyı Azaltmak

Seminerler

Yaşamda Kaygıyı Azaltmak Semineri

İçerik
 • Kaygı (anksiyete, stres) nedir? Nasıl tanımlanır
 • Kaygılandığımızın farkında mıyız?
 • Kaygı verimliliğimizi nasıl etkiler?
 • Kaygıyı azaltmak için neler yapabiliriz
 • Düşünce düzenimiz
 • İletişim düzenimiz
 • Uyku düzenimiz
 • Masa düzenimiz
 • Bilgisayar ve tablet, telefon benzeri cihazlara dair düzenimiz
 • Freud ve Jung ne demişti? Biz bunu bugün nasıl kullanıyoruz?
 • Bu bilgilerin günlük yaşamda ve iş yaşamında nasıl kullanılacağı (Bu bilgiler kaygımızı nasıl azaltacak?)
 • Temel düşünsel çarpıtmalarımız
 • Ya hep ya hiç düşüncesi
 • Genelleme: Karşımıza çıkan bir sorunu örnek alarak bütün bir günün ya da bütün bir projenin olumsuz geçeceğine karar vermek
 • Elde veri olmadan karar vermek
 • Müneccimlik: Kimin ya da kimlerin sizin hakkınızda ne düşündüğünü bildiğinizi zannetmek
 • Kendini tanımak ve tanımlamak
 • Diğer düşünsel çarpıtmalar
Uygulama Yöntemi

Seminerin amacı, katılımcıların yaşam mutluluğunu verimliliğini artırmak; iş ve genel yaşam kalitemizi düşüren, iletişim hatalarına neden olan stres ve kaygıdan uzaklaşmalarına ve korunmalarına katkı sağlamaktır.

Süre: 1 Gün

Katılımıcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz