Satış Gücü Yönetimi

Satış ve Müşteri İlişkileri Eğitimleri

Satış Gücü Yönetimi Eğitimi

İçerik
  • Satış Yöneticisi Kimdir?
  • Satış Yöneticisinin Rolleri

– Takım Kurmak

– Satış Gücünü Tasarlamak

– Satış Gücünü Yönetmek

  • Satış Yöneticisinin Performansı

– Olumlu Düşünmek

– Değer Vermek

– Zamanı Yönetmek

– Stresi Yönetmek

  • Satış Ekibinin Etkinliğini Artıran Araçlar Nelerdir?

– Motivasyon

– Yetki Devri

– Koçluk

– Satış Yönetimi

– Müşteri

– Müşteri Temsilcisi

– Satış Süreci

– Potansiyel Yaratmak

– Rekabet

Uygulama Yöntemi

Müşteri ve müşteri temsilcisi tanımlarının, satın alma ve satış süreçlerinin, satış kotlarının oluşturulmasının, müşteri potansiyeli yaratılmasının, rekabet ve satış ekibinin performanslarını ölçülmesinin anlatılması amaçlanmıştır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz