Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi

Satış ve Müşteri İlişkileri Eğitimleri

Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi Eğitimi

İçerik
 • Daha İyi Hizmet Nedir?
 • Kaliteli ve “Beklentileri Aşan” Hizmet Anlayışı
 • Hizmette “Evrensel Değerler” ve Standartlar
 • Müşteriyi Olumsuz Etkileyen Faktörler
 • Müşteriyi Olumlu Etkileyen Faktörler
 • İnsanın Önemi
 • “Fark Yaratacak” Hizmet Anlayışı
 • Hizmette İletişimin Önemi

– Beden Dili

– İletişim Stilleri

 • “Hayır” Kelimesini Doğru Kullanmak
 • Müşteri Hizmetinde Yanlış Davranışın Maliyetleri
 • Kötü Hizmetin Hissettirdikleri – Empati
 • Müşterinin Beklentileri “Sabırsızlar”, “Sakinler”, “Duygusallar”
 • Müşteri İle İyi İlişkiler Kurabilmek
Uygulama Yöntemi

Beklentileri olan iç ve dış müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için gerekli olan anlayış ve davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz