İleri Satış Teknikleri

Satış ve Müşteri İlişkileri Eğitimleri

İleri Satış Teknikleri Eğitimi

İçerik
 • Gerçekçi Tutum, Olumlu Tavır
 • Fark Yaratmak için Hazırlık

– Ürün, Rekabet, Piyasa Bilgisinin Önemi

 • Müşterinin iletişim tarzını anlayabilmek

– Sabırsızlar

– Sakinler

– Duygusallar

 • Uyumla Gelen Güven
 • Uyumun Önündeki Engeller

– Kişiselleştirme

– Genelleme

– Önemsememe

 • İhtiyaç Analizi
 • Faydayı Sunma
 • Gerçek İtirazlar Ayırt Edebilmek

– Fiyat, Kalite, Kurum ve Kişisel İtirazlarla Başa Çıkabilmek

 •  İkna Ortamı Yaratma

– İlgi Çekmek ve Merak Uyandırmak

– Esneklik

– Faydam, Faydan, Faydamız

 • Temel Müzakere: Kazandır, Kazan
 • Satın Alma Sinyalleri ve Doğru Algılanması
 • Satış Sonuçlandırma
 • Çeşitli Satış Kapama Teknikleri
 • Takip, Takip, Takip: Referans Üretme ve Çapraz Satış
 • Güvenin Devamı: Satış Danışmanım Diyorsa Doğrudur
Uygulama Yöntemi

Daha önce satış konusunda eğitim(ler) almış, konusunda 2 yıl ve üzeri tecrübeye sahip satış profesyonelleri için işlerini daha farklı yapmalarını sağlayacak, yeni fikirler üretmelerini kolaylaştıracak pratik ve güncel bilgiler edinmelerini sağlamaktır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz