Yönetimde Koçluk Becerileri

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Yönetimde Koçluk Becerileri Eğitimi

İçerik
  • Koçluk Nedir? Ne İçin Kullanılır?

– İş Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırır?

– Koçluk Sürecinin Temel Taşları

– İçsel Hazırlık Nasıl Yapılır?

– Merak Etmek Ve Güçlü Sorular Sormak

– Sürece ve Potansiyele Güvenmek

– Güçlü Yönleri Kullanmak

– Sorumluluklar ve Sınırlar

– Sonuç İçin Farkındalık Ve Eylem

– İstikrar İçin Sistem Tasarımı ve Takip

  • Durumsal Liderlik Modeli

– Yetkinlik ve Adanmışlık İlişkisi

– Çalışanların Gelişim Düzeyleri

– Liderlik Tarzları

  • İş Hayatında Duygusal Zeka

– Öz-Farkındalık

– Öz-Yönetim

– Sosyal Farkındalık

– İlişki Yönetimi

– Empati

  • Dinleme

– Üç Seviyeli Dinleme Modeli

– İfadeyi Farketmek ve Anlamak

– İletişim Engelleri

– Monolog ve Diyalog

– İç Konuşmalarımız

– Hayata Baktığımız Pencereler

  • Geri Bildirim

– Ne İçin? Kim İçin?

– Planlama, Zamanlama ve İçerik

– Fırsatlar, Zorluklar ve Tuzaklar

– Almak ve Vermek

Uygulama Yöntemi

Yönetsel yetkinliklerin yanında koçluk yetkinliğinin de yöneticilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.