Y Kuşağını Yönetmek

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Y Kuşağını Yönetmek Eğitimi

İçerik
  • Y kuşağının içine doğduğu ortamı tanıma
  • Postmodern sonrası dünya düzeni – düzensiz dünya
  • Bilgisayar oyunları ve diziler
  • Gezi direnişinde Y kuşağı
  • Y kuşağının neyi algılamayı seçtiğini anlamak
  • Y kuşağının nasıl algılamayı seçtiğini anlamak
  • Y kuşağını motive eden unsurlar
  • Y kuşağının bam telleri ve marş noktaları
  • Tartışma ve değerlendirme
  • Kısa oturum: Tips and tricks
Uygulama Yöntemi

Y kuşağını motive eden unsurları tanıyarak yönetilmelerine katkıda bulunmak ve Y kuşağının iş yaşamındaki beklentilerini, iş süreçlerini nasıl algıladıklarını öğrenmek amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.