Temel Yönetim Becerileri

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

İçerik
  • Yönetim ve Yöneticilik
  • Yönetici Tipolojileri
  • Liderlik ve Yöneticilik Farkları
  • Lider Yöneticinin Rolleri ve Görevleri
  • Yöneticilik Değerleri
  • Takım Yönetimi

– Takım Gelişimi ve Süreçleri

– Takım Gelişiminde Dikkat Edilecek Hususlar

– Kendi Kendini Yöneten Takımlar

– Takımların Başarısızlık Nedenleri

  • Yönetsel İletişim

– Yöneticinin İletişim Tarzı

– Çalışanların İletişim Tarzı

– İletişim Tarzları

– Çalışanlarla Uyum Sağlama

  • Performans Yönetimi

– Rehberlik

– Rehberlik Aşamaları

– Hedef Belirleme

– Ölçme ve Değerlendirme

– Performansı Yönetme

– Geri Bildirim Verme

  • Delegasyon

– Delegasyon Süreçleri ve Yöneticinin Rolü

– Delegasyon İlkeleri

– Delegasyon Kuralları

– Delegasyonun Önündeki Engeller

  • Motivasyon

– Motivasyon kavramı

– Motivasyon Teorileri

– Motivasyonun Dinamikleri

– Motivasyonu Yönetmek

– Motivasyon Araçları

Uygulama Yöntemi

Yönetici ve yönetici adaylarına, yöneticilik becerileri konusunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.