Stratejik Yönetim

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Stratejik Yönetim

İçerik
 • Stratejik yönetim, terim ve kavramlar, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü
  • Planlama
  • Strateji
  • Taktik
 • Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
 • Stratejik Analiz
 • Stratejik Yönlendirme
 • Strateji Oluşturma
 • Uygulama ve Kontrol
 • Çevre ve İşletme Analizi
 • Genel Çevre Analizi
 • Sektör Rekabet Analizi
 • Durum Belirleme Analizleri
 • SWOT
 • Denge Analizi
 • Performans Güçleri Analizi
 • Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler
 • Delegasyonun Kuralları
 • Etkin delegasyon
 • Temel Stratejiler
 • Büyüme Stratejileri
 • Durağan Stratejiler
 • Karma Stratejiler
 • Üst Düzey / Kurumsal Stratejiler
 • Rekabet / İş Yönetimi Stratejileri
 • İş Kolu Stratejileri
 • Stratejik Liderlik
Uygulama Yöntemi

Eğitimin amacı; stratejik yönetim süreçleri ve kavramları üzerine ortak düşünce platformu oluşturmak ve stratejik hedeflere ulaşmak için hedef birliği sağlamaktır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.