Performans Değerlendirme

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Performans Değerlendirme Eğitimi

İçerik
  • Yöneticilikte Performans Değerlendirme

– Performans Değerlendirmenin Amacı

– Performans Değerlendirme Süreçleri

– Performans Değerlendirmesinin Çalışana/Yöneticiye Yararları

– Performans Değerlendirmede Sıkça Yaşanan Sorunlar

– Performans Değerlendirme İle ilgili Genel Yaklaşımlar

  • Performans Değerlendirme Süreci Öncesinde

– Bireyleri Algılama

– Bilgi Toplama

– Ölçme/Değerlendirme

– “Sıfırcı Hocanın Not Defteri”

  • Performans Değerlendirmede Hedeflerin Önemi

– Hedef Standartları

– Hedef Takibi ve Yönlendirme

– Hedef Mutabakatı

  • Performans Değerlendirme Görüşmesi

– Görüşme Amacı

– Görüşme Sırasında

– Performans Koçluğu

– Kötü Haberleri Vermek

– Görüşmenin Mutabakatla Tamamlanması

  • Çalışanların Performans Yönetimi

– Takip/Geri Besleme/Koçluk

– Beklentilere ve Kariyer Planına Uygun Geliştirme Modeli

– Performansa Bağlı Eğitim Planlaması

Uygulama Yöntemi

Bir şirketin en değerli sermayesi olan çalışanlarının yöneticileri tarafından doğru şekilde değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlayacak performans değerlendirme süreçlerinin oluşturulması için yöneticilerimizin yetiştirilmesi / geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.