Kahramanın Değişim Yolculuğu (Liderler için Değişim Yönetimi) Eğitimi

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Kahramanın Değişim Yolculuğu (Liderler için Değişim Yönetimi) Eğitimi

İçerik

• Değişime Liderlik Etmek
   – Değişimin Doğası
      – Değişim Her Yerde ve Süreklidir.
      – Değişime Neden Direnç Gösterilir?
      – Dışarıdan Dayatılan Değişim ve Beklenmedik Darbeler Karşısında Hangi Tepkiler Gelir? Ego Sistemini Anlayarak Gelen Tepkileri Yönetmek
      – Konfor Alanında Kalmak İçin Bahaneler Ve Panzehirleri
      – Belirsizlik ve Kaygı
      – Kaygı Hikayelerinin Önünü Kesmek
   – Değişim Liderlerinin Temel Özellikleri
      – Öz Farkındalık Sahibi
      – Çevresiyle İlgili Farkındalık Sahibi
      – Yol Gösteren
      – Güven Veren
      – İlham Veren
      – Dahil Eden
      – İkna Eden
   – Adım Adım Değişim
      – Aciliyet Duygusu Yaratmak ve Değişimin Aciliyetine İkna Etmek
      – Öncü Bir Takım Kurmak
      – Değişim İçin Net Bir Vizyon Oluşturmak
      – Vizyonu Hayata Geçirmek için Etkili Bir İletişim Stratejisi Geliştirmek
      – Engelleri Saptamak ve Ortadan Kaldırmak
      – Küçük Kazanımlara Odaklanarak Büyük Hedefe İlerlemek
      – Aciliyet Duygusunu Canlı Tutmak, Kararlılıkla Devam Etmek
      – Değişimi Bir Kültür Haline Getirmek Ve Kalıcılık Sağlamak

• Kahramanın Yolculuğu: Bir Değişim Hikayesi

   – Yolculuk Öncesi İçsel Destek Sistemini Oluşturmak
      – Niyetin Gücü
      – İçimizdeki Sabotajcılar
      – Beynimizin Çalışma Prensipleri
      – Korku ve Cesaret
      – Güçlü Yönlerimizden Destek Almak
   – Kahramanın Yolculuğu
      – Kahramanlık Hikayeleri ve Mitler Sembolik Olarak Neyi Anlatır?
      – Bir Değişim Hikayesi Olarak Kahramanın Yolculuğu
      – Dışarıda Yaşadığımız Maceralarla İçsel Varlığımızı Zenginleştirmek
      – Kahramanın Yolculuğu Aşamaları
         o Alışılagelmiş Dünya
         o Maceraya Çağrı
         o Çağrının Reddedilmesi
         o Akıl Hocasıyla Karşılaşmak
         o Eşiği Geçmek
         o İçsel Mağaraya Giriş
         o Sınavlar Yolu
         o Baştan Çıkarıcıyla Karşılaşmak
         o Büyük Ödül
         o Dönüş Yolu
         o İki Dünyanın Ustası Olmak
–    Kendi Kahramanlık Hikayeni Kendin Yaz!

Uygulama Yöntemi

Değişim dönemlerinde bireylerin ve kurumların karşı karşıya kaldıkları zorluklar ve tetiklenen kaygıları yönetmek,  değişimin içindeki fırsatı çalışanların görmesini sağlamak, değişim yönetiminin adımları, kurum çalışanlarında değişime istek ve motivasyon yaratabilecek liderlik vasıfları konularında farkındalıkları geliştirmek amaçlanmaktadır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz