Görev Verme ve Delegasyon

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Görev Verme ve Delegasyon

İçerik
 • Ekip Ve Yönetim Kavramları?
 • Delegasyon Nedir? Ne Değildir?
 • Etkin Delegasyonun Yararları ve Ekip Gelişimine Katkıları
 • Delegasyonu Etkin Kullanabilen Yöneticilere Faydaları
 • Delegasyonun Önündeki Engeller
 • Delege Edilecek Görevler ve Kişiler Seçimi İçin İpuçları – Yetkinlik ve Adanmışlık Ölçeği
 • Uygulanabilir Delegasyon Süreci – Durumsal Liderlik
 • İşi Tanımlanması
 • Ekip Üyelerinin Eğitimi
 • Engelleri Aşma
 • Kaynakları Sağlama
 • Takip ve Değerlendirme
 • Örnek Çalışma
Uygulama Yöntemi

Eğitimin amacı, yöneticilerin kritik performans göstergeleri, hedef ve stratejilere daha fazla odaklanmalarını sağlayabilmek, ekip üyelerinin görev ve sorumluluk bilincini, iş performansını, iş kalitesini arttırmak için başarılı bir görev verme ve delegasyon sistemi kurmasını sağlamaktır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 18

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.