Etkili Liderlik Becerileri

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri

Etkili Liderlik Becerileri Eğitimi

İçerik
 • Liderlik ve yöneticilik farkı
  • Liderliğin / yöneticiliğin tanımı
  • Liderlik ve yöneticilikte ortak ve farklı noktalar
 • Liderlerin özellikleri
  • Liderlerin bakış açıları
  • Liderlerin duygusal özellikleri
  • Liderlerin davranışları
 • Liderlik becerileri
 • İleri görüş
  • Varılacak doğru noktanın tespiti
  • Herkes vizyoner olabilir mi?
 • Etkili karar verme
  • Durumun analizi
  • Tahmin ve senaryo yaratma becerisi
  • Risk yönetimi
 • Hataları doğru kullanma
  • Problem çözme aşamaları
  • Nesnellik
 • Engellerin üstesinden gelme
  • Yaratıcılık ve kaynak yaratma
 • İlham verme
  • Empati
  • Enerji transferi
  • Tutarlılık ve örnek olma
 • Takım oluşturma
  • Bulmacanın parçalarını tanımlama ve oluşturma
 • Odaklanma
  • Beynin etkin kullanımı
 • Eğitim ve geliştirme
 • Yapıcı geribildirim
Uygulama Yöntemi

Eğitimin amacı; katılımcıların kendi yaşamlarından daha fazlasını elde etmelerini, dahil oldukları kuruma ve çevreye katkılarını artırmalarını sağlayacak ve örnek oluşturacak liderlik becerilerini kazandırmaktır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.