Yönetim Teknikleri

Canlı Dramalı Konferans

Yönetim Teknikleri – Canlı Dramalı Konferans

İçerik
 • Yönetim ve Yöneticilik
 • Çalışanları Tanıma
 • Liderlik
 • Liderlik ve Yöneticilik Özellikleri
 • Organizasyon ve Planlama
 • Üstün Performans İçin Motivasyon
 • Farklı Kişiliklere Göre Motivasyon
 • Ekip Gelişimi
 • Yöneticilikte Performans Geliştirme
 • Bilgilendirme
 • Delegasyon
 • Problem Çözme Kültürü
 • Çatışma Yönetimi
Uygulama Yöntemi

Çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştiren, motivasyonlarını arttıran, iletişim ve yönlendirmede başarılı lider yöneticiler yetiştirilmesi / geliştirilmesidir.

Konferans sırasında, bilgi aktarımı ile bağlantılı şekilde kuruma özel hazırlanmış olan senaryolar yanlış ve doğru davranış şekilleri ile canlandırılır. Bu arada “dış ses” olarak eğitmen vakalarla ilgili tespitlerde bulunur, seminer katılımcılar ile interaktivite yaratır. Bu sayede katılımcıların kendi davranış sistemleri ile bağlantı kurarak bu davranışların doğru ve eksik yönlerini, kuruma ve kendilerine maliyetlerini fark etmeleri ve yeni davranış modelleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanır. Genel değerlendirme ile sunum tamamlanır.

Süre: 3 saat

Katılımcı Sayısı: 30 ve üstü

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz