Satış Teknikleri

Canlı Dramalı Konferans

Satış Teknikleri – Canlı Dramalı Konferans

İçerik
 • Satış Süreci genel değerlendirme
 • Firmanın güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması
 • Mevcut müşterilerin analizi
 • Mevcut hizmet ve ürünlerin değerlendirilmesi
 • Rakip Analizi
 • Türk Tipi Müşterinin iletişim tarzını anlayabilmek;

– “Sabırsızlar”,

– “Sakinler”,

– “Duygusallar”

 • Bilinçaltı teknikleri kullanarak güven yaratabilmek

– Sözlü ve Sözsüz teknikler
– Beden dili ve Yüz okuma

 • Müşteri Satın Alma Stratejisini Ortaya Çıkarma
 • Olumlu Tavır
 • Gerçek İtirazlar ve Türk Tipi İtirazları ayırt edebilmek
 • Fiyat, kalite, kurum ve kişisel itirazlarla başa çıkabilmek
 • İlginin Devamlılığı ve Derinliği
Uygulama Yöntemi

Daha önce satış konusunda eğitim(ler) almış, konusunda 2 yıl ve üzeri tecrübeye sahip Türk İnsanı için konu ile ilgili gelişmeleri aktarmak ve yeniliklerin pratik kullanımlarını canlı drama yöntemi ile gösterebilmektir.ama yöntemi ile gösterebilmektir.

Konferans sırasında, bilgi aktarımı ile bağlantılı şekilde kuruma özel hazırlanmış olan senaryolar yanlış ve doğru davranış şekilleri ile canlandırılır. Bu arada “dış ses” olarak eğitmen vakalarla ilgili tespitlerde bulunur, seminer katılımcılar ile interaktivite yaratır. Bu sayede katılımcıların kendi davranış sistemleri ile bağlantı kurarak bu davranışların doğru ve eksik yönlerini, kuruma ve kendilerine maliyetlerini fark etmeleri ve yeni davranış modelleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanır. Genel değerlendirme ile sunum tamamlanır.

Süre: 3 saat

Katılımcı Sayısı: 30 ve üstü

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz