Müşteri Odaklılık

Canlı Dramalı Konferans

Müşteri Odaklılık – Canlı Dramalı Konferans

İçerik
 • Daha İyi Hizmet Nedir?
 • Kaliteli ve “Beklentileri Aşan” Hizmet Anlayışı
 • Hizmette “Evrensel Değerler” ve Standartlar
 • Müşteriyi Olumsuz Etkileyen Faktörler
 • Müşteriyi Olumlu Etkileyen Faktörler
 • İnsanın Önemi
 • “Fark Yaratacak” Hizmet Anlayışı
 • Hizmette İletişimin Önemi
 • “Hayır” Kelimesini Doğru Kullanmak
 • Müşteri Hizmetinde Yanlış Davranışın Maliyetleri
 • Kötü Hizmetin Hissettirdikleri – Empati
 • Müşterinin Beklentileri
 • Müşteri İle İyi İlişkiler Kurabilmek
Uygulama Yöntemi

Beklentileri olan iç ve dış müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için gerekli olan anlayış ve davranışları canlı drama yöntemi ile gösterebilmektir.

Konferans sırasında, bilgi aktarımı ile bağlantılı şekilde kuruma özel hazırlanmış olan senaryolar yanlış ve doğru davranış şekilleri ile canlandırılır. Bu arada “dış ses” olarak eğitmen vakalarla ilgili tespitlerde bulunur, seminer katılımcılar ile interaktivite yaratır. Bu sayede katılımcıların kendi davranış sistemleri ile bağlantı kurarak bu davranışların doğru ve eksik yönlerini, kuruma ve kendilerine maliyetlerini fark etmeleri ve yeni davranış modelleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanır. Genel değerlendirme ile sunum tamamlanır.

Süre: 3 saat

Katılımcı Sayısı: 30 ve üstü

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz