İnovasyon

Canlı Dramalı Konferans

İnovasyon – Canlı Dramalı Konferans

İçerik
  • İnovasyon nedir?

– İş yaşamında inovasyonun yararları

– İnovasyonu destekleyen cesur hedefler

– İş yaşamındaki inovasyonun kaynakları

– İnovasyona rehber olması için anlaşmazlıkları kullanma yolları

  • Yönetimde İnovasyon Kavramları

– İnovasyon destekli yönetim teknikleri

– İş yaşamında keşifler ve yeniliklerin planlanması

– İşte kontrolü ele almak için gerekli oyun teorisi örnekleri

  • Kurumsal İnovasyon

– İnovasyonu destekleyen bir kurumda çalışmanın yararları

– Yenilikçi ürün tasarlamadaki gerekli adımlar

– Kurumlarda inovasyon yaratma yolları

  • Yenilikçi Şirket

– Yenilikçi bir şirket yaratmanın yararları

– İnovasyonu destekleyen bir atmosfer yaratma metotları

– İşyeri planlamarında inovasyonu güçlendirme ilkeleri

Uygulama Yöntemi

Yenilikçi düşünebilmek, yenilikçiliği destekleyen bir kurum kültürü oluşturmak ve ortamı destekleyen bir yönetim tarzı geliştirmek için neler yapılması gerektiğini canlı drama yöntemi ile gösterebilmektir.

Konferans sırasında, bilgi aktarımı ile bağlantılı şekilde kuruma özel hazırlanmış olan senaryolar yanlış ve doğru davranış şekilleri ile canlandırılır. Bu arada “dış ses” olarak eğitmen vakalarla ilgili tespitlerde bulunur, seminer katılımcılar ile interaktivite yaratır. Bu sayede katılımcıların kendi davranış sistemleri ile bağlantı kurarak bu davranışların doğru ve eksik yönlerini, kuruma ve kendilerine maliyetlerini fark etmeleri ve yeni davranış modelleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanır. Genel değerlendirme ile sunum tamamlanır.

Süre: 3 saat

Katılımcı Sayısı: 30 ve üstü

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz