İletişim

Canlı Dramalı Konferans

İletişim – Canlı Dramalı Konferans

İçerik
  • Neden İletişim
  • “İletişim” Nedir?
  • Türk Tipi İletişim Nedir?
  • İletişim Türleri
  • İletişim Kurmak Zorunda Olduğumuz Türk Tipleri

-Sabırsızlar

-Sakinler

-Duygusallar

  • İletişimi Etkileyen Faktörler

-Empati

-Etkin Dinlenme

-Geribildirimin Önemi

  • İletişimde Algı
  • İletişim Tercihleri
  • İletişimde Olumlu Tavır
  • İletişimde Çatışma Nedenleri
Uygulama Yöntemi

Gerçek hayatta çok sık karşılaşılan iletişim göstergeleri üzerinden, tepkileri ve nasıl davranış modellerini seçerek başarılı bir iletişimci olunacağını canlı drama yöntemi ile gösterebilmektir.

Konferans sırasında, bilgi aktarımı ile bağlantılı şekilde kuruma özel hazırlanmış olan senaryolar yanlış ve doğru davranış şekilleri ile canlandırılır. Bu arada “dış ses” olarak eğitmen vakalarla ilgili tespitlerde bulunur, seminer katılımcılar ile interaktivite yaratır. Bu sayede katılımcıların kendi davranış sistemleri ile bağlantı kurarak bu davranışların doğru ve eksik yönlerini, kuruma ve kendilerine maliyetlerini fark etmeleri ve yeni davranış modelleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanır. Genel değerlendirme ile sunum tamamlanır.

Süre: 3 saat

Katılımcı Sayısı: 30 ve üstü

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz