İkna Becerileri

Canlı Dramalı Konferans

İkna Becerileri – Canlı Dramalı Konferans

İçerik
  • Her Şeyin Başı İletişim

– Beden Dilinden Kendini Ele Verme !

– Yalancının mumu

– Kişisel alanlarımız var, rahatsız etmeyin !

  • Bahtsızlık

– Bahtsızlık ve becerisizlik sıklıkla karıştırılır

– Bahtsızlık sendromu

– Gerçekçi tutum

– Duygular, güven, uyum ve zamanlama

  • İknaya Hazırlık

– İkna Ortamı Yaratma

– İlgi çekmek ve merak uyandırmak

– Esneklik

  • İletişim Tiplerine Göre İkna

– Tembellik

– Açgözlülük

– Hırs ve bencillik

– Cehalet ve kötü huyluluk

– Ezbercilik

– Alışkanlıklar

  • Faydam, faydan, faydamız
  • Hiç mi itiraz etmeyecekler?

– İtirazların üstesinden gelmek için

– “Kehanet Metodu”

– “Bitirelim şu işi” yaklaşımı

– Kırk katır mı, kırk satır mı ?

– Bir denesek, ne kaybederiz ki?

– Şerefli ikincilik – yenemiyorsak da yenilmeyelim

Uygulama Yöntemi

Katılımcıların iletişim esnasında fikirlerini doğru şekilde savunabilme, gerektiğinde fikirleri karşı tarafa kabul ettirebilme, karşı taraftan gelecek itirazların üstesinden gelebilme becerilerinin geliştirilmesidir.

Konferans sırasında, bilgi aktarımı ile bağlantılı şekilde kuruma özel hazırlanmış olan senaryolar yanlış ve doğru davranış şekilleri ile canlandırılır. Bu arada “dış ses” olarak eğitmen vakalarla ilgili tespitlerde bulunur, seminer katılımcılar ile interaktivite yaratır. Bu sayede katılımcıların kendi davranış sistemleri ile bağlantı kurarak bu davranışların doğru ve eksik yönlerini, kuruma ve kendilerine maliyetlerini fark etmeleri ve yeni davranış modelleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanır. Genel değerlendirme ile sunum tamamlanır.

Süre: 3 saat

Katılımcı Sayısı: 30 ve üstü

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz