Sunum Becerileri

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Sunum Becerileri Eğitimi

İçerik
 • Eğitim Hazırlığı

– Eğiticinin Fiziksel ve Zihinsel Hazırlığı

 • Sunuşa Hazırlık-Kişisel
 • Etkili Sunum İçin Oturma Düzeni
 • Düzen İçerisinde Materyalleri Kullanma
 • Sunum Amacının Belirlenmesi
 • Sunum Öncesinde Bilinmesi ve Yapılması Gerekenler
 • Dinleyici Gözüyle Sunuştan Beklentiler
 • Sunuş Akışının Belirlenmesi
 • Katılımcıların Tarzına Uygun Örnekler

– Resimler, Görsel Nesneler

– Kişisel Deneyimler

– İstatistiksel Veriler

 • Sunum İçerisinde Bağlama Taktikleri
 • Yetenekleri Kullanma
 • Sesin Etkin Kullanımı

– Ses Tonu

– Vurgulamanın Önemi

– Ses Enerjisi

 • Sunum Sürecinde Ortaya Çıkan
 • Heyecanlar ve Başa Çıkma Metotları
 • Sunumda kötü Alışkanlıklarımız
 • Sunuma Uygun Vücut Dili Kullanımı
 • Göz Kontağı Kurulması
 • Beyin – Göz İlişkisi ve Düşünceler
 • Görsel Etkiler
 • İletişim Tarzları
 • Görsel Araçların Kullanımı
 • Sorulara Cevap Vermek
 • Sorulardan Faydalanma Taktikleri
Uygulama Yöntemi

Çeşitli amaçlar için yapılması gereken sunuşların profesyonelce gerçekleştirilmesi ve katılımcıya etkin olarak ulaşmasını sağlayıcı pratik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz