Kendini Yönetmek Eğitimi

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Kendini Yönetmek Eğitimi

İçerik
  • Bütünsel insan yaklaşımı
  • Sabit ve gelişen zihin yapısı
  • İnanç – Tutum – Davranış Döngüsü
  • Kendini gözlemleme
  • İlişki ve etkileşim analizi
  • Ego durumları
  • Hayat pozisyonları
  • Oyunlarda kazanç ve kayıp
  • Değişim modelleri:

-Prochaska

-Gestalt Deneyim Döngüsü

 • Bilinçli farkındalık uygulamaları
Uygulama Yöntemi

Kendini yönetmenin, kişinin kendi hakkında gerçekçi bir anlayışa sahip olmasıyla mümkün olduğunun fark ettirilmesi, duygu, düşünce ve davranışların yapısının ve işleyişinin, Transaksiyonel Analiz ve Gestalt gibi yaklaşımlarla incelenmesi amaçlanmıştır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz