İş Yaşamında Profesyonellik

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

İş Yaşamında Profesyonellik Eğitimi

İçerik
  • Profesyonellik Nedir?
  • Başarılı Profesyonellerin Özellikleri
  • Başarının İki Boyutu: İş ve İlişki Yönetimi
  • İş Boyutu

– İş Boyutunun Temel Kavramları

  • Profesyonel Ahlak
  • İnisiyatif
  • Sorumluluk
  • Aitlik
  • İlişki Yönetimi

– Güvenli Davranış

*Güvenli Davranış Nedir ve Nasıl Kazanılır?

*Güvenli Davranışın Üç Bileşkesi

>Özgüven

>Özmotivasyon

>Özyönetim

*Güvenli davranışın kişiye kazandırdıklar

*Eleştiri verme

*Eleştiri alma

– Stres Yönetimi

*Stres Kaynaklarını Tanıma

– Zor Kişileri Anlama ve İlişkiyi Yönetme

– Düşünce Kalıplarını Değiştirme

– Profesyonel İmaj

*Dış Görünüş

*Sosyal Nezaket

*Yaratılan Algı

Uygulama Yöntemi

İş yaşamında profesyonellik eğitimi ile bireyin gerek kendi nezdinde ve gerek iş çevresinde saygıyla kabul gören bir tarza ulaşmasını sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırması amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.