Etkili Takım Çalışması

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Etkili Takım Çalışması Eğitimi

İçerik
 • Takım Nedir?
 • Takım Anlayışı: Neden Takım Olmakta Zorlanıyoruz?
 • Takım Kurmanın Adımları
 • Takım Üyelerinin Birbirini Tanıması ve Organize Olma
 • Proje Planlama
 • Proje Amaçlarının Belirlenmesi
 • Proje Koordinasyonu
 • Takım Çalışmasında Kuralların Belirlenmesi
 • Takım İçi İletişim
 • Takım Çalışmalarında Zaman Planlaması
 • Takım Çalışmasında Problemler
 • Problem Çözümleri

– Problemin Tanımlanması, Analiz Edilmesi

– Çözüm Yollarının Değerlendirilebilmesi İçin Kriterlerin Ortaya Çıkarılması

– Problem Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi

– Harekete Geçme

– Anlaşmazlık Bazlı Problem Çözümü

 • Toplantı Organizasyonları: Motivasyon Metotları
 • Takım Çalışmasında Sabit Fikirlerden Uzak Durmaya Çalışmak
 • Önyargı ve Varsayımların Tehlikeleri; Genellemeler
 • Dialektik Müzakere Yaklaşımı
Uygulama Yöntemi

Etkin bir takım çalışması için gerekli koşul ve faktörler ile yönetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz