Eğiticinin Eğitimi

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Eğiticinin Eğitimi

İçerik
  • Eğitim Hazırlığı

– Eğiticinin Fiziksel ve Zihinsel Hazırlığı

  • Eğitim İçeriği

– Eğitimin Yapı Taşları

– Eğitimin Hedefi

– Hedef Kitle

– Eğitimin Katılımcılara Faydası

– Eğitim Sonunda Katılımcılardan Beklenen Aksiyon

– Taslak Plan

– Zamanı Ayarlamak

– Zihin Haritası

  • Eğitim Ortamı

– Sunum Araçları ve Görsel Malzemelerin Hazırlanması ve Etkin Kullanımı

– Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı

– Eğitime Göre Oturma Düzeni Oluşturmak

  • Platform Performansı

– İletişim Becerileri

– Duruş

– Jestler

– Yüz

– Ses

– Anlamsız ses ve gereksiz sözcük kullanımı

– Göz teması

– Topluluk Önünde Konuşma ve Heyecanı Kontrol Edebilmek

  • Eğiticinin Donanımı

– Eğitime Başlarken

– Grupla Tanışma (Tanışma Teknikleri)

– Isınma / Buz kırma (İlgi uyandırmak ve dikkatleri toplayabilmek)

– Ortam Oluşturma

– Yakınlaşma Kurmak

– Zamanında Başlamak

– Eğitimin Akışı Hakkında Bilgi Vermek

– Açık ve Anlaşılır İletişim Kurmak

– İlgiyi Sürdürmek: Motivasyonun ve Katılımın Sağlanması

– Dinleyici Katma ve Dikkat Çekme

– Eğitimcinin Tutumu

– Soru Sorma ve Yanıtlama Teknikleri

– Zor Katılımcılar

  • Kapanış ve Değerlendirme

– Geribildirim

– Eğitimin Değerlendirilmesi

– Eğiticinin Değerlendirilmesi

– Katılımcıların Değerlendirilmesi

Uygulama Yöntemi

Katılımcıların akılda kalan, iz bırakan, etkin ve profesyonel eğitimleri tasarlayıp uygulayabilmeleri için, gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Süre: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz