İçten Dışa İletişim ve İlişkiler

İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimleri

İçten Dışa İletişim ve İlişkiler

İçerik

I. Bölüm: Kendinle Bağ Kurmak

 • Bağ kurmak nedir?
 • Kendimizle bağ kurmaya neden ihtiyacımız var?
 • Duygusal farkındalık neden önemli?
 • Kendini dinlemek
 • Öz kabul, öz anlayış, öz şefkat
  • Kendini dövmeden kendinle yüzleşmek
  • Kendini takdir etmeyi hatırlamak
 • Duyguları uyuşturma stratejilerimiz
 • Duygu portfolyosu (Duygu ve düşünceyi ayırmak)
 • Duyguların altındaki gerçek ihtiyaçlar
 • Otantik benlik: Kendin olmak
 • Duygu, düşünce ve seçimlerinin sorumluluğunu almak
 • Ait olmak mı, uyum sağlamak mı?
 • “Başkaları ne der?” sarmalından çıkış: İç referans / dış referans

II. Bölüm: Başkalarıyla Bağ Kurmak

    Aynayı karşıdakine tutmak: Seni gerçekten anlamış mıyım?

 • Derin dinleme ve soru sorma sanatı
 • Karşıdaki kişinin duygu ve ihtiyaçlarını anlayabilmek
 • Empati nedir?
 • Empati sandığımız davranış kalıpları

    Aynayı kendimize tutmak: Kendimi sana doğru ifade ediyor muyum?

 • Uygulama: İletişim stilleri anketi
 • Duygu ve ihtiyaçlarını başkalarına doğru şekilde ifade edebilmek
  • “Ben aslında öyle demek istememiştim”
  • Kaybetme korkusu nedeniyle kendini ifade edememek
  • Öfke nedeniyle kontrolü kaybetmek
  • Suçluluk duygusu nedeniyle kendini yanlış ifade etmek
  • Suçlanma korkusu nedeniyle iletişimde sorumluluktan kaçınmak
  • Rol ve kimliklerin karışması
  • Ego durumları: Çocuk – yetişkin – ebeveyn egolar
  • Bu kimin senaryosu: Önyargı ve varsayımlar
  • Haklı olmak uğruna feda ettiklerimiz
 • En derin arzumuz: görülmek
 • Uygulama: İlişkilerde kendin gibi olmak
  • Bende ne görsünler?
  • Benden ne duysunlar?
  • Benimle ilgili ne söylesinler?
  • Benimle ilgili ne hissetsinler?
 • Sihirli bir araç: Takdir
 • Takdir etme fırsatlarını yakalamak
 • Takdiri nezaketle kabul etmek
 • Takdirin 3 unsuru

III. Bölüm: Yaşamla Bağ Kurmak

 • Amaç ve anlam duygusunu yakalamak
 • “İyi ki bu hayatı yaşıyorum” diyebilmek
 • Hikayelerin gücüyle, birlikte iyileşmek
Uygulama Yöntemi

Tüm canlılar hayatta kalabilmek için dış dünyayı fark etmek zorundadır. Diğer canlılardan farklı olarak insan, kendi iç dünyasını ve diğer insanların iç dünyalarını da fark etme potansiyeline sahiptir. Peki bu potansiyeli ne kadar iyi kullanabiliyoruz?

Üç bölümden oluşan eğitimde katılımcıların;

 • Önce kendi iç dünyalarını fark etmeleri
 • Kendileriyle kurdukları ilişkiyi derinleştirmeleri
 • Duygusal farkındalık geliştirmeleri
 • Ardından diğer insanların iç dünyalarıyla ilgili farkındalık kazanmaları
 • İletişim hatalarını fark etmeleri
 • Çok uzak sandıkları insanlarla bile aslında aynı duygusal ihtiyaçlara sahip olduklarını görmeleri
 • Başkalarıyla uzlaşmanın, mutlaka kendinden ödün vermek olmayacağını anlamaları
 • Kendileriyle ve başkalarıyla bağ kurmanın getirdiği tatmin, huzur ve anlam duygusunu tatmaları
 • Ve tüm yaşamla bağ kurarak yaşama coşkusunu artırmaları hedeflenir.

Süre: 2 gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz