İç İletişimde Yaratıcı Yazı

İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimleri

İç İletişimde Yaratıcı Yazı

İçerik

• Yazının Gücü
• Kurumlarda Yazılı İletişimin Önemi
• Yaratıcı Tarafımızı Serbest Bırakmak
   – Serbest Yazım Tekniğiyle İçindeki Yazarı Keşfet
   – Yaratıcı Yazı Tekniklerinin Kurumsal İletişimde Kullanımı
   – İş Yazışmalarında Hikaye Anlatımının Unsurlarından Yararlanmak
• Yazılı Ortamda Etki Yaratmak
   – Hedef Kitleyi Tanımak ve Empati Kurmak
   – Okuyucuda İstenen Duyguyu Uyandırmak
   – Kurumsal Yazılı İletişimde Mizahın Kullanımı ve Dozu
   – Metafor Kullanımı
   – Görsel Kullanımı
   – Etkili E-Posta Başlığı ve Slogan Yazmak
   – Taslak Angarya Değildir
   – Daha Kısa Yazarak Daha Çok Şey Söylemek
   – Türkçe Kullanımı
   – Sık Yapılan Hatalar

Uygulama Yöntemi

İç iletişimde yazılı ifadenin önemi konusunda farkındalık kazandırılması, yazılı iletişimin dinamiklerinin analiz edilmesi, okuyucuda duygu ve etki yaratmanın yollarının deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Sayısı: 15

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz