Kurum Kültürü

Danışmanlık Hizmetleri

Kurum Kültürü

AMAÇ

ADS Danışmanlık çalışanlarınıza kurumu en doğru ve en etkin şekilde temsil etmelerini sağlayacak ortak değerler, ortak bir dil, bakış açısı ve davranışlar kazandırmak, kurumu benimsetmek, ekip bilincini geliştirmek, iç ve dış müşterilerle ilişkileri olumlu yönetebilme becerisi kazandırmak amacıyla hazırladığı kurum kültürü projesi ile sizlere bütünleşik çözümler  ve anahtar teslimi başarılar sunar.

Kurumun vizyon / misyon / hedef ve stratejilerini destekleyen kurum kültürünün şekillendirilmesi ve iş yapma ve ilişki biçimleri halinde hayata geçmesinin sağlanması için:

  • Kurumun vizyon / misyon / değerler / hedef ve stratejilerinin çalışanlar tarafından anlaşılması,
  • Çalışanların kurumun hedef ve stratejilerinin hayata geçmesinde kendi rollerini netleştirmeleri,
  • Bu rolün gerektirdiği kurum kültürü unsurları ve davranış modelleri üzerinde ortak bilinç ve dil birliği oluşturmaları,
  • Bu davranış modellerinin hayata geçebilmesi için gerekli yetkinliklerin kazandırılması, takım ruhu, dinamizm ve istekliliğin yaratılması,
  • Gelişmenin izlenmesini sağlayacak bir ölçüm mekanizması oluşturulması,
  • Kurumsal sistemlerin istenen kurum kültürünü destekler hale getirilmesi
Süreç ve Yöntemler

kurumkulturu

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.