Hizmet Kültürü

Danışmanlık Hizmetleri

Hizmet Kültürü

AMAÇ

Kamuoyunda yaratılmak istenen imaj ve müşterilere verilen mesajlar ile tüm satış ve hizmet noktalarında sunulan hizmet arasında tutarlılığın sağlanması. Bu sayede, kuruma sektöründe rekabet avantajı sağlayacak bir fırsat yaratılması için:

  • Kurum genelinde, aynı prensipler üzerine kurulmuş, tutarlı bir “Hizmet Kültürü”
    geliştirilmesi
  • Bu kültürün yaygınlaştırılması ve çalışanlara bu doğrultuda ortak bir bakış açısı ve ortak bir dil kazandırılması
  • Çalışanlar / şube / bayi / acente / distribütörlerin yaklaşım ve davranışlarının bu unsurlar doğrultusunda ölçülmesi ve geliştirilmesi
  • Yöneticilerin takımlarını kurumun hizmet kültürü doğrultusunda etkin bir şekilde izleyip yönlendirmelerinin sağlanması
  • Gelişmenin izlenmesini sağlayacak bir ölçüm mekanizması oluşturulması

ile  “Hizmet Kültürü Projeleri” olarak adlandırdığımız bu çalışmalar, çalışanlara yönelik bir iç iletişim kampanyası ile yürütülür. Böylece oluşturulan prensiplerin çalışanlarca benimsenmesi ve uygulamaya alınması hedeflenir.

Süreç ve Yöntemler

hizmetkulturu

Hizmetlerimizle ilgili destek almak istediğiniz her konuda bize soru sorabilirsiniz.