Aslında Tek Bir Eğitim Vardır.!

Aslında Tek Bir Eğitim Vardır O Da Sorun Çözme Eğitimidir

Şirket içi iletişim eğitimi, satın alma eğitimi, sunum yapma eğitimi, şu eğitimi, bu eğitimi derken gerçeği unutmayalım: Tek bir eğitim vardır. O da sorun çözme eğitimidir. İşletmeler için hazırlanmış eğitimler bu amaçla hazırlanmalı, bu amaçla sunulmalıdır. Geri kalanı tamamen pazarlamanın gereği olan süslemelerden ibarettir. Bir miktar da mavi yakalı çalışanlara kazandırılması gereken kabiliyetler kısmı var bunu da küçümsememek gerekir ama bunlar dışında bir işletmede verilmiş verilecek bütün eğitimlerin özü sorun çözme eğitimidir.

Sorun çözmek bir sanattır

Her şeyden önce sorunun gerçek tespitini gerektirir. Bir sorun vardır insanlar o sorun etrafında dönüp dururlar. Her kafadan bir ses çıkar. Kendini verimli zanneden yöneticiler sorar: Şu sorunu bana 5 dakikada anlatın! Anlatılamaz. Her şey ancak mümkün olabildiği kadar sadeleştirilebilir, daha fazla sadeleştirilemez.

Önce sorunu tespit edeceksiniz

Çoğu işletmede sorun tespiti yapılmadan sorun çözülmeye çalışılır. Bu da beyhude çabalara neden olur. Yanlış sorunların yanlış çözümleri yanlış insanlara delege edilir. Bu sorunlar yıllarca çözülmez. Dahası, sorun bir kazanç kapısı haline gelir. 80’li yıllarda kamu iktisadi teşebbüsleri bu hale gelmişti. Çözümü acılı ama kalıcı oldu. Yıllarca beklenmeseydi acılı olmayacaktı.

İşi çabuk bitirmek esastır

Merhamet, vicdan gibi şeyler şunu anlatır; bir savaştaysan, karşındakini öldürmen gerekiyorsa onu süründürmeden öldür. Sorunların hızlı çözümü esastır. Zaman her şeydir. Zaman sadece 21. yüzyılda değil, 500 yıl önce de, 1500 yıl önce de çok önemliydi. Uzakdoğu tıbbında bir söz vardır: Hastalık ölümdür. Bir an evvel yok edilmesi gerekir. Yılanın başı çabuk ezilmelidir. En ufak bir soruna bile anında müdahale edilmeli ve büyümesine engel olunmalıdır.

Sorun çözmek için insanı tanımak gerekir

Eğitim demek sorun çözmeyi öğretmek demektir. Sorun çözmenin bir kısmı ise insan doğasını tanımaktan geçer. İyi yöneticiler kimin neyi neden yaptığını bilirler. Yanında çalışan takımı iyi tanır, kimi neyin motive ettiğini bilir. İyi yönetici, çalışanlarıyla telepatik bir bağ kurar. Sorun çözme aşamasında sezgilerin kullanılmasına bir örnektir bu.

Nihayetinde işletmeler zaten sorun çözmek için kurulmuştur

Dolayısıyla işletmelere verilecek bütün eğitimler sorun çözme odaklı olmalıdır. Telefonda nasıl konuşulur eğitimi bir sorun çözme eğitimidir. Eğer eğitime bu gözle yaklaşılmazsa o zaman verilen eğitimde kullanılan kelimelere mahkum olursunuz. Bir şey için devede kulak dersiniz, deveden bahsettiğinizi zannederler. Eğitilen kişi bağımsız ve soyut düşünmeye alıştırılmalıdır. Böylece daha önce kitaplarda yazmayan bir sorunla karşılaştığında ki genelde böyle sorunlarla karşılaşırız, bunlara çözüm geliştirecek düşünce yapısına sahip olur.

Osman Börütecene

0 cevaplar

Cevapla

Yazıyla ilgili ne düşünüyorsun?
Paylaşmandan mutlu oluruz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir