Kurum İçi Araştırmalar

Araştırma Hizmetleri

Kurum İçi Araştırmalar

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

  • Farklı departman veya destek birimlerinin birbirlerine verdikleri hizmetlerin kalitesi ve memnuniyetin ölçülmesi.
  • Bu doğrultuda departmanlar arası hizmet standartlarının belirlenmesi.

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

  • Çalışanların iş tatmini, motivasyon ve kuruma bağlılıklarını belirleyen unsurlardaki memnuniyet ve tatmin düzeylerinin belirlenmesi.
  • EFQM Kalite Modeli kriterleri doğrultusunda çalışan tatmini araştırmaları.
  • Kritik gelişme alanlarının belirlenmesi.

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz