Gizli Müşteri

Araştırma Hizmetleri

Gizli Müşteri Araştırmaları

Gizli müşteri çalışması, gözlem yapan kişinin gözlemci kimliğini gizleyerek hizmet alması, daha sonra aldığı hizmeti ve hizmet aldığı kişiyi ve/veya satış-hizmet noktasını tanımlı kriterler üzerinden değerlendirmesidir.

  • Bayi / mağaza / şube / acente / çağrı merkezi vb. çalışanlarının müşterilere yaklaşım ve davranışlarının ve hizmet mekanının düzenlemesinin kurumun hizmet standartları doğrultusunda değerlendirilmesi.
  • Kurumun Hizmet Kültürü unsurlarının sürekli gündemde ve öncelikli tutulması.
  • Davranış değişikliği konusundaki gelişmenin değerlendirilmesi.
  • Bayi / şube / acentelerin bu alandaki performanslarının karşılaştırılması.
  • Ödüllendirme mekanizmalarına temel oluşturulması.
  • Değerlendirme sonuçları doğrultusunda hedefler ve hareket planları oluşturularak sürekli bir eğitim aracı yaratılması.

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz