Çalışan Memnuniyeti

Araştırma Hizmetleri

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

  • Çalışanların iş tatmini, motivasyon ve kuruma bağlılıklarını belirleyen unsurlardaki memnuniyet ve tatmin düzeylerinin belirlenmesi.
  • EFQM Kalite Modeli kriterleri doğrultusunda çalışan tatmini araştırmaları.
  • Kritik gelişme alanlarının belirlenmesi.

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz