Yönetim Kültürü

Anahtar Teslim Projeler

Yönetim Kültürü

AMAÇ

Kurumlar farklı yönetim tarzlarıyla başarıya ulaşabiliyorlar. Önemli olan yönetim tarzının kurumun hedefleriyle ve tarzı belirleyen farklı boyutların birbirleriyle tutarlı olmasıdır. Kültürel özelliklerin de çok etkili olduğu yönetim kültürünün önemini gözden kaçıran kurumların yalnızca sistemlere ve dokümantasyona yapılan zengin yatırımlarla bir kazanç elde etmesi çağımızda pek mümkün değildir.

Sağlam bir yönetim kültürü oluşturup, bunu kurum kültürünün bir parçası olarak yaygınlaştırarak aidiyet duygusu yüksek, başarılı bir ekibe sahip olmak isterseniz, ADS Danışmanlık hizmetinizde…

Kurumu hedeflenen başarıya ulaştırmak için kurumsal yönetim sistemlerinin incelenerek kurumsal yönetim uygulamalarının güçlendirilmesi, derinleştirilmesi davranış değiştirme girişimleri ile farkındalık yaratılmasıdır. ADS Yönetim Kültürü yaklaşımları, sadece başarıyı tetikleyen bir araç olmayı hedeflemiyor.

Organizasyonların daha verimli ve etkin olabilmeleri için hedeflenenler arasında;

  • Başarıya odaklanma,
  • Etkin bir kaynak planlaması yapabilme,
  • Verimliliği artırma,
  • Motivasyonu güçlendirme de var.
Süreç ve Yöntemler
  • Kurumsal yönetim sistemlerinin derinlemesine incelenmesi,
  • Yönetim tarzını belirleyen temel boyutların tespiti,
  • Kurum yönetim kültürü ve değerlerinin oluşturulması,
  • Yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi,
  • Kurum içi iletişim, ilişki yönetiminin geliştirilmesi
  • Çalışanları geliştiren ve destekleyen, bağlılığı ve motivasyonu arttıran yönetim kültürünün yerleştirilmesi.

Uzmanlık alanımızla ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize soru sorabilirsiniz